Endülüs


Endülüs

24.01.2024

780 Yıl boyunca İber Yarımadası'nda Arapların etkisi altında bulunan bölgedir. Yaklaşık 300 yıl boyunca hüküm süren Emeviler zamanında Cordoba başken olmuş ve aynı zamanda  dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden bir haline gelmiştir. Her bakımdan emsallerinden farklı kılan ve onu daha ileri noktalara taşıyan özelliklerin başında, şüphesiz Endülüslülerin ilim, tarım ve ticaret alanlarında sergiledikleri üstün gayretleri gelmektedir. VIII-XV. yüzyıllar arasında bütün Ortaçağ boyunca Avrupa'nın bilinen en zengin ve en parlak medeniyeti haline gelmiş ve yaklaşık 800 yıl boyunca kaldıkları bölgede mimari, astronomi, matematik vb. alanlarda getirdikleri başarılar İspanya ve Portekiz kültürünü de şekillendirmişlerdir. Birçok açıdan çağını ve sonrasını etkileyen  Endülüs medeniyeti, aynı zamanda İspanya'daki Yahudi kültürünün altın çağının da var olmasını sağlamıştır. Andalucia’daki Cordoba, Granada ve Sevilla gibi birkaç şehirde bulunan ; Kurtuba Ulucamii, Elhamra Sarayı, el-Melviye (La Giralda), Caferiye Sarayı, Altın Kule ayrıca  “Alkazar” türü yapılar ile Endülüsün mimarisi göz kamaştırıcı boyutta.